ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆ ರೆನ್ ಮಿಜುಮೊರಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮಾದಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ರಾಕ್ ಶೈಲಿ ಬ್ಲೊಂಡೆ ಎಮ್ಮಾ ಮಾ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಹಚ್ಚೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ. The ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮಾದಕ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಳೆ ಪೋಕ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಜುಂಬು.