ಅನಲ್ ಫಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾದಕ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಲೀ

ರಿಯೊ Kurusu ಒಂದು ಮಾದಕ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು. ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಫಕ್ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾದಕ ಕಚೇರಿ, ಬಲ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ. ಅವಳ ಮೊಲೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಾಣ!