ರಿಕಾ ಕುರೊಗಾವಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಸಿ ಆಟಿಕೆ ಬಫ್ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಫಕ್ ಆಗಿದೆ

Rosalie ಸಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಅನೇಕ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಧರಿಸಿ ಕರಿಯ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ. ಅವರು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಬಫ್ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಶಿಶ್ನ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ.