ಕಾಕ್ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಮ್ಮಿ ವಂಡಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಚ್ಡಿ ಹೀರುವಾಗ ಡಿಕ್ ಡ್ರೈ 69 ಸ್ಥಾನವನ್ನು

ಸಕತ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಚ್ಡಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಆನಂದಿಸಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಎರಡು ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ದಿನ. ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಗುಂಪು ವೀಡಿಯೊ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯುವಕ ರೊಕ್ಕೊ.